Oznámenie

Kontaktujte, prosím, náhradníka zaniknutého exekútorského úradu - Exekútorský úrad Levice, JUDr. Iveta Ailerová, súdny exekútor, náhradník súdneho exekútora JUDr. Aleny Szalayovej.